Email

Menu

Werknemersinformatie

Wanneer u als werknemer in dienst komt zijn er bepaalde gegevens van u nodig. De documenten voor uw persoonlijke gegevens, inclusief loonbelastingverklaring en een reiskostenformulier zijn via de balken onder deze alinea op te vragen. Deze formulieren zijn, op de ondertekening na, digitaal in te vullen. Verdere gegevens die OSGMetrium nodig heeft zijn een kopie van een geldig identiteitsbewijs (op de datum van indiensttreding), uw diploma en een geldige Verklaring omtrent Gedrag (deze mag maximaal een half jaar oud zijn). Wanneer de gegevens ontvangen zijn ontvangt u een arbeidsovereenkomst die wij ondertekend retour dienen te ontvangen. Pas na ontvangst van al deze stukken mogen wij tot uitbetaling overgaan. Het is dus zaak om de benodigde stukken zo spoedig mogelijk aan te leveren. De documenten mogen zowel via de post aangeleverd worden, als via de mail (payroll@osgmetrium.nl).

Wanneer uw verklaring van gedrag ouder is dan een half jaar (bij indiensttreding) of u heeft nog geen verklaring, dan kunnen wij deze voor u aanvragen. Door op de link aan de rechterkant te klikken komt u bij een invulformulier welke u in dient te vullen te versturen. Wij zullen dan uw verklaring van gedrag aanvragen. U ontvangt dan mail met een betalingsverzoek. Na uw betaling gaat de aanvraag naar de gemeente die de verklaring van gedrag naar uw huisadres zal versturen. Wij ontvangen deze verklaring, samen met het betalingsbewijs, van u.

U heeft ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Loyalis. Ook hiervoor kunt u op de link klikken aan de rechterkant.

Verder staan aan de rechterkant nog enkele belangrijke documenten, zoals de werkwijzer en het verzuimprotocol. Ook staat hier een uitleg over de fasesystematiek en een uitleg van de loonstrook.

Menu