Email

Menu

Uitleg fasen

Bij indiensttreding bij OSGMetrium Personeel wordt de werknemer ingepast in de fase systematiek van de CAO voor de Uitzendkrachten. De werknemer krijgt dus een Fase A overeenkomst, een Fase B overeenkomst of een Fase C overeenkomst.

Bij indiensttreding is OSGMetrium Personeel verplicht het arbeidsverleden bij de opdrachtgever mee te nemen in de bepaling van de fase. Het kan dus zijn dat een werknemer fase A overslaat en begint met een Fase B overeenkomst door het arbeidsverleden bij de opdrachtgever.

Een beknopte uitleg over de drie fasen vindt u hier.

Om terug te gaan naar de pagina "Werknemersinfo" klikt u hier.

Menu